Privacy Statement

Zoek
Privacy Statement

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van klanten die een bestelling plaatsen via een platform van FoodTella. De verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van deze persoongegevens is FoodTella. FoodTella is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en vindt jouw privacy belangrijk. FoodTella houdt zich daarom met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens aan Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ofwel de General Data Protection Regulation (GDPR).Welke en waarom wij persoonsgegevens verwerken

FoodTella verwerkt persoonsgegevens van jou omdat jij gebruik maakt van onze diensten. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de volgende doelen:

 
1. Bestelproces

Wij verwerken gegevens die jij zelf aan ons verstrekt door ze in te vullen bij het plaatsen van je bestelling. Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van je bestelling, het bevestigen van je bestelling, de mogelijkheid tot het beoordelen van je bestelling, betaling en een eventuele terugbetaling. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst in de zin van de GDPR. 

Het gaat om de volgende gegevens:
 
    - Naam
    - Adresgegevens
    - Contactgegevens
    - Bestelling
    - Betaalgegevens
    - Opmerkingen (voor zover van toepassing)


2. Beoordeling van restaurants

Wij verwerken daarnaast gegevens die jij zelf aan ons verstrekt door ze in te vullen bij het plaatsen van een beoordeling van een restaurant. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat je hiervoor toestemming hebt gegeven (door het publiceren van je beoordeling) in de zin van de GDPR. Deze toestemming kan je intrekken door contact met ons op te nemen via privacy@foodtella.nl.

Het gaat om de volgende gegevens:
 
    - Naam (indien verstrekt)
    - Beoordeling


3. Klantenservice

Als je contact opneemt met onze Support Desk, zullen we de door jou verstrekte gegevens gebruiken voor het beantwoorden van je vraag of het oplossen van je klacht. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst in de zin van de GDPR. 

Het gaat om de volgende gegevens:
 
    - Naam
    - Adresgegevens (voor zover van toepassing)
    - Contactgegevens
    - Betaalgegevens (voor zover van toepassing)
    - Opmerkingen (voor zover van toepassing)


4. Klanttevredenheidsonderzoeken

Om te zorgen dat onze dienstverlening aansluit bij jouw wensen, kunnen de gegevens die je aan de klantenservice verstrekt, gebruikt worden voor bijvoorbeeld klanttevredenheidsonderzoeken. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van FoodTella (klanttevredenheid) te behartigen in de zin van de GDPR. Het gaat om dezelfde gegevens als bij nr. 2.


5. Marketing berichten

Wij verwerken daarnaast gegevens om je (gepersonaliseerde) marketingberichten te sturen. Hieronder scharen wij nieuws, kortingen en nieuwe restaurant updates (e-mail en post) en loyaliteitsprogramma’s, ongeacht de vorm waarin wij deze delen (bijvoorbeeld e-mail of als pushbericht). De rechtsgrond voor deze verwerking is dat je hiervoor toestemming hebt gegeven bij het plaatsen van je bestelling in de zin van de GDPR. Mocht je de voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van deze berichten willen aanpassen dan kan je uitschrijven via de link in het betreffende bericht.
 
Het gaat om de volgende gegevens:
 
    - Naam
    - Contactgegevens
    - Postcode


6. Cookies

Tot slot verwerken wij ook gegevens van je, die je indirect aan ons verstrekt. FoodTella maakt namelijk gebruik van cookies voor functionele, analytische- en marketingdoeleinden. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website. 

Het gaat om de volgende gegevens:
 
    - Locatiegegevens
    - IP-adres of app IDs
    - Internetbrowser en apparaattype
    - Websitetaal

Wij verwijzen naar ons Cookie-Statement voor meer informatie over Cookies.
 

7. Fraudepreventie

Wij verwerken een deel van bovenstaande gegevens ook om fraude en misbruik te voorkomen. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van FoodTella (fraudepreventie) te behartigen in de zin van de GDPR.Hoe lang wij gegevens bewaren

FoodTella zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij zullen je gegevens langer bewaren wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van wettelijke verplichtingen. FoodTella verwijdert je meeste gegevens na 2 jaar na het plaatsen van je bestelling. Wij hanteren deze termijn voor administratieve doeleinden en zodat wij jou en restaurants te woord kunnen staan met vragen of klachten over de bestelling. Gegevens die voor rapportage, analyse en misbruikpreventie worden gebruikt, bewaren wij tot 20 jaar na het plaatsten van je bestelling. Wij kunnen je gegevens niet verwijderen uit back-ups. Op het moment dat we een back-up terugplaatsen zullen we de data echter op dat moment verwijderen.Delen met restaurants

FoodTella verstrekt jouw gegevens (naam, adresgegevens en [telefoonnummer,] bestelling) aan het door jou geselecteerde restaurant, zodat het restaurant jouw bestelling kan bezorgen. Jij bent direct klant van het restaurant en het restaurant draagt dan ook een eigen verantwoordelijkheid en eigen verplichtingen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Voor vragen over hoe het restaurant met jouw gegevens omgaat kan je dan ook het beste direct met het restaurant contact opnemen.Delen met anderen (niet zijnde restaurants)

FoodTella verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, analyse- en marketingdoeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 
Met de volgende partijen worden je persoonsgegevens mogelijk gedeeld:
 
    - Software Providers
    - Implementatie Partners
    - Klanttevredenheidsonderzoeksbureaus
    - Advertentie platforms (bijv. Google en Facebook)
    - Payment Providers
 
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. FoodTella blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens

Je hebt het recht alle gegevens die wij over je verzamelen in te zien, te laten verwijderen of zo nodig te corrigeren. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder reden je persoonsgegevens verwerken of dat wij persoonsgegevens verwerken die volgens jou niet relevant zijn voor ons selectieproces, kun je contact met ons opnemen. Je kunt je hiervoor wenden tot privacy@foodtella.nl. FoodTella zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.Tips, vragen en klachten

Als je andere vragen of klachten hebt over tot de verwerking van je persoonsgegevens dan staan wij je graag te woord. Daarnaast horen wij het graag als je tips of suggesties hebt ter verbetering van ons Privacy beleid.Beveiliging

FoodTella neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: support@foodtella.nl.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Naast de mogelijkheid om bij ons een klacht in te dienen, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de relevante autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens. Je kan hierover contact opnemen met deze autoriteit.


 
Contactgegevens

Algemeen:

FoodTalla
Kalverstraat 30
7602 DE Almelo 
Email: info@foodtella.nl
Tel: +31 (0)546 849 888
 
Contactgegevens functionaris gegevensbescherming:

Functionaris Gegevensbescherming FoodTella
Kalverstraat 30
7602 DE Almelo 
Email: privacy@foodtella.nl
Tel: +31 (0)546 793 560